ارسال متن ترانه

مازیار و امین بانی – ندونسته دلمو به غریبه سپردم